Termine von Igeliris

Mai 2019

 1. Freitag, 24. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 2. Mittwoch, 29. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 3. Freitag, 31. Mai 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

Juni 2019

 1. Freitag, 7. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 2. Mittwoch, 12. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 3. Freitag, 14. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 4. Freitag, 21. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 5. Mittwoch, 26. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 6. Freitag, 28. Juni 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

Juli 2019

 1. Mittwoch, 10. Juli 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 2. Mittwoch, 24. Juli 2019, 19:00 - 21:00

  Igeliris