Freitag, 10. Januar 2020

 1. 06:00 Dein Morgen

  Freitag, 10. Januar 2020, 06:00 - 09:00

  Automation

 2. 09:00 Dein Vormittag

  Freitag, 10. Januar 2020, 09:00 - 12:00

  Automation

 3. 12:00 Dein Mittag

  Freitag, 10. Januar 2020, 12:00 - 15:00

  Automation

 4. 15:00 Dein Nachmittag

  Freitag, 10. Januar 2020, 15:00 - 18:00

  Automation

 5. 18:00 Keep Rockin (Warm up)

  Freitag, 10. Januar 2020, 18:00 - 19:00

  Automation

 6. 19:00 Keep rockin'

  Freitag, 10. Januar 2020, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 7. 21:00 Rockmix nonstop

  Freitag, 10. Januar 2020, 21:00 - 23:59

  Automation