Freitag, 3. Mai 2019

Ostersonntag ab 9.oo Uhr der Ostermix
  1. 19:00 Keep rockin'

    Freitag, 3. Mai 2019, 19:00 - 21:00

    Igeliris

  2. 21:00 Rockmix nonstop

    Freitag, 3. Mai 2019, 21:00 - 23:59

    Automation