Termine von Igeliris

November 2018

 1. Freitag, 23. November 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 2. Samstag, 24. November 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris

 3. Mittwoch, 28. November 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 4. Freitag, 30. November 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

Dezember 2018

 1. Samstag, 1. Dezember 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris

 2. Freitag, 7. Dezember 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 3. Samstag, 8. Dezember 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris

 4. Mittwoch, 12. Dezember 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 5. Freitag, 14. Dezember 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 6. Samstag, 15. Dezember 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris

 7. Freitag, 21. Dezember 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 8. Samstag, 22. Dezember 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris

 9. Freitag, 28. Dezember 2018, 19:00 - 21:00

  Igeliris

 10. Samstag, 29. Dezember 2018, 09:00 - 11:00

  Igeliris